FÖRETAGETS HISTORIA

Genuin omsorg är tillägnat mormor Nazi Touma.

Personlig assistansJag är född i Sverige, ett tryggt land som tillämpar demokrati och där frihet är en rättighet. Jag har aldrig upplevt krig eller svält, men genom min mormors delade erfarenheter fick jag en medkänsla för det hon hade fått uppleva från barndom till ålderdom. Nazi Touma, min mormor, flydde från ett folkmord i sydöstra Turkiet och bosatte sig i Syrien där hon gifte sig och fick 10 barn. Så småningom flyttade hon till Sverige, det land som tog emot henne med öppna armar och som hon stod evigt tacksam mot. Innan hennes bortgång fick hon hjälp av medarbetare inom hemtjänsten. Tyvärr gick det inte att tillmötesgå hennes behov då hjälpen omfattades av en alltför stor arbetsgrupp och dessutom saknades språkkompetens, vilket i sin tur försvårade omsorgen. Hon saknade bekräftelse och fick aldrig uppleva kontinuitet. Detta ledde till att familjen fick ta en större roll och jag fick ett bredare synfält. Min mormor och jag blev bästa vänner. Det finns ingen som henne. Hennes skratt, hennes sätt att trösta och hennes omsorgsfulla hjärta. “Dörren är alltid öppen“, var de återkommande orden från henne. Där och då förstod jag inte vad hon menade med det uttrycket, men det gör jag idag. “Dörren står alltid öppen. Kom när ni vill, jag finns här”.

I mer än tio år har jag arbetat inom vården, som både vårdbiträde och enhetschef. Under mina år som chef, inom kommunal verksamhet, har jag drivit både hemtjänst och demensboende. Många fina kundkontakter och anhörigkontakter har knutits genom åren och jag ser tydligt behovet som finns inom både hemtjänsten och för personer med funktionsnedsättning. Den enorma ryggsäcken av kunskap och erfarenhet som jag samlat på mig håller jag hårt i. För mig handlar omsorgen om mer än att utföra insatser som ska underlätta vardagen. Omsorg handlar om mötets innehåll, om hur vi väljer att bemöta vår medmänniska, hur vi förhåller oss till varandra och i vilken grad av medmänsklighet som vi utför insatserna. För mig grundar sig en genuin omsorg i en äkta välvilja att tjäna sin nästa, i att leva som man lär. Därför säger jag, välj din omgivning med omsorg, välj Genuin omsorg.

Maria Chabo, Verksamhetschef

FÖRETAGETS LEDNING

På Genuin omsorg ställer vi höga krav på oss själva och medarbetare som arbetar hos oss, både vad gäller kompetens och erfarenhet. Våra medarbetare är verksamhetens viktigaste pelare, då det är medarbetarna som arbetar närmast kunden. Ledningen besitter flerårig arbetslivserfarenhet och utbildning inom sjukvård, demens, LSS, hemtjänst, äldreboende, personalledning och samordning. Både undersköterska, legitimerad sjuksköterska och socionom finns i ledningen och handleder medarbetare vid komplexa situationer. Ledningen vet;

  • Hur det är att vara i behov av andra för att klara sig.
  • Hur det är att vara anhörig.
  • Hur det är att arbeta med människor i behov.
  • Hur det är att leda personal som ska utföra omsorgen.

Utifrån den samlade erfarenheten och kompetensen har vi ett gemensamt syfte, en genuin omsorg.

Välkommen att kontakta oss!

Maria Chabo

Maria Chabo

Verksamhetschef

Har flera års chefserfarenhet inom äldreomsorg. Utbildad socionom med inriktning mot ledarskap. Maria har även studerat organisations- och förändringsarbete, pedagogik, demens, personlig assistans, ekonomi och teologi.
Driven, engagerad & kvalitetsinriktad.

Ilona Chabo

Ilona Chabo

Verksamhetschef

Har flera års erfarenhet inom sjukvård, med inriktning inom ortopedi och medicin. Utbildad legitimerad sjuksköterska.
Ansvarsfull, noggrann & har alltid nära till skratt.