KONTAKTA OSS

Varför ska du välja Genuin omsorg?

  • Ett femstjärnigt bemötande.
  • Liten personalgrupp kring varje kund.
  • Vi erbjuder våra kunder och anhöriga sociala aktiviteter.
  • Medarbetare med kompetens inom omvårdnad, demens och språk.
  • Det kostar inget extra att ha Genuin omsorg som hemtjänstutförare, det är samma peng oavsett hemtjänstutförare.

Telefon

Samordnare: 0700-50 71 10

Adress

Tunnbindaregatan 20
602 21 Norrköping

Vanliga frågor och svar:

Vi arbetar med våra kunder över tid. Vi lär känna kunderna och utför de insatser som är beviljade. Genom att lära känna kunden och eventuellt även anhöriga kan vi lättare utföra hjälpbehoven utifrån kundens önskemål.

Om du har hemtjänst kan du kontakta din handläggare och meddela önskemål om byte. Handläggaren ska hjälpa dig med utförarbyte så att det sker smidigt och enkelt.
Om du ännu inte har hemtjänst behöver du först bli beviljad ett hemtjänstbeslut innan du kan välja oss som din utförare.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare, som utreder ditt behov av stöd.
Kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp för att ansöka. Om du önskar få Genuin Omsorg som din hemtjänstutförare kan du meddela din handläggare om detta när du träffar handläggaren. När du får ett hemtjänstbeslut kommer handläggaren sedan att fördela ditt beslut till oss. Vi tar därefter kontakt för dig.

Telefon nummer till biståndshandläggare på mottagningsgruppen: 011-15 27 37

För att utöka kvalitén och skapa valmöjlighet för kunden enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Svenska, finska, spanska, syrianska/assyriska, serbokroatiska/bosniska, arabiska.

Det beror på utformningen av ditt biståndsbeslut.

Avgiften för hemtjänst beror på vad du har för inkomst. Kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp för hjälp att räkna ut avgiften. Telefon: 011-15 27 37. Hemtjänstinsatserna kostar lika mycket oavsett vilken utförare du har. Fakturan kommer alltid från Norrköpings kommun även om du har en privat utförare.

Du kan ansöka om ledsagning hos kommunens biståndshandläggare, som utreder ditt behov av stöd. Du kan också köpa tjänsten direkt hos Genuin omsorg. Ring oss på 0700-507110 för mer information.

Du ansöker om avlastning hos kommunens biståndshandläggare, som utreder ditt behov. Telefon: 011-15 27 37

Genom att ringa eller skicka e-postmeddelande till kommunens tekniska kontor.
Telefon: 011-15 29 00
E-post: tekniska.kontoret@norrkoping.se

Det finns två alternativ:

Ena alternativet är att ta en direktkontakt med mottagningsgruppen och meddela att du vill byta utförare. De kommer sedan att meddela din nuvarande utförare och din blivande utförare om bytet. Din nya utförare kommer sedan att ta kontakt med dig om datum för start. Telefon nummer till biståndshandläggare på mottagningsgruppen: 011-15 27 37

Det andra alternativet är med hjälp av denna blankett som du kan välja att skriva ut och fylla i för hand eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan. Denna blankett finns även tillgänglig på kontaktcenter och på vård- och omsorgskontoret i Norrköping.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Vård- och omsorgskontoret
Myndighetsutövningen
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Kontakta oss


På kartan nedan kan du se de områdena som vi verkar inom: