HEMTJÄNST

HEMTJÄNST

Med hemtjänst menas hjälp med bland annat omvårdnadsinsatser och eller serviceinsatser. Vilka insatser du har behov av utreds och beslutas av en biståndshandläggare i kommunen. Det kan handla om praktiska saker i hemmet, såsom städning, tvätt, inköp och även personlig omvårdnad, som dusch och toalettbesök. Ditt biståndsbeslut kan också innefattas av sociala aktiviteter där du tillsammans med våra medarbetare tar en promenad eller fika. Våra tjänster är till för att öka din trygghet.

Medarbetare på Genuin omsorg ska underlätta det vardagliga livet för dig efter ditt behov. Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill och fortsätta leva som vanligt. Du har inflytande över hur hjälpen utformas genom kontinuerlig dialog med en utvald kontaktperson. Tillsammans upprättas en plan efter dina behov som beskriver hur du önskar få din hjälp utförd. Det medför dig ingen extra kostnad att välja Genuin omsorg för att utföra beviljad hemtjänst för dig. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt inom bemötande, omvårdnad och demens. Vi har även spetskompetens inom språk och demens. Genuin omsorg är certifierad utförare i Norrköpings kommun.

Hur går det till?

  • Kontakt upprättas med biståndshandläggare i kommunen som träffar dig för att gå igenom vad du behöver ha hjälp med. Telefon nummer till biståndshandläggare i Norrköpings kommun är 011-152737.
  • Biståndshandläggaren skriver ett beslut på hemtjänst utifrån dina behov, som du meddelas om.
  • Du får möjlighet att välja Genuin omsorg som din hemtjänstutförare.
  • Du meddelar biståndshandläggare vilken hemtjänstutförare du valt.
  • Biståndshandläggare kontaktar oss på Genuin omsorg om att du valt oss som utförare.
  •  Vi bokar in ett välkomstsamtal hemma hos dig där vi går igenom hur du önskar få hjälpen utförd av våra medarbetare. Vid hembesöket får du även information om verksamheten.
  • Du får en utvald kontaktperson som ska stötta dig och förmedla dina önskemål till den lilla arbetsgruppen som kommer och hjälper dig i hemmet.

Önskar du komma i kontakt med oss, klicka här.

hemtjänst