VÅR VISION & VÄRDEGRUND

Genuin Omsorg är ett vård- och omsorgsföretag inom hemtjänst och personlig assistans. Vi utför även Rut tjänster. Vår vision innefattas av att skapa en meningsfull vardag för våra kunder genom att uppmärksamma, stödja och förbättra fysiska, psykiska och sociala behov. Vi arbetar utifrån en personcentrerad omsorg, vilket innebär att se hela människan och tillmötesgå våra kunders önskemål så långt vi kan. Detta gör vi utifrån ledorden; gemenskap, trovärdighet och livsglädje.

  • Gemenskap – Genom delaktighet och inflytande i vardagen.
  • Trovärdighet – Genom små arbetslag för en bättre kontinuitet.
  • Livsglädje – Genom en hjälp utformad utifrån dina önskemål.
personlig assistans

Varför ska du välja Genuin omsorg?

  • En liten arbetsgrupp för en bättre kontinuitet
  • En egen kontaktperson
  • En hjälp som utformas utifrån dina önskemål
  • Utbildade och erfarna medarbetare
Kontakta oss

Telefon

Samordnare: 0700-50 71 10

Adress

Besöksadress: Tullhusgatan 13, 602 28 Norrköping
Postadress: Lindövägen 17, 602 28 Norrköping